Pouze férová spolupráce
na bázi win-win

Jak pracujeme

Ve většině případů pracujeme s našimi klienty dlouhodobě. Víme, že v dnešní době dělat pouze jeden marketingový kanál není tak efektivní, jako všechny kanály spojit dohromady. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a podle jeho potřeb nastavujeme různé druhy reklam, které se pro daný subjekt hodí.

Nejprve se zaměřujeme na audit a strategii pro produkt či službu. Poté nabízíme minimálně šestiměsíční spolupráci. V této době například navrhujeme úpravy na webových stránkách, nastavujeme různé reklamy (adwords, email marketing, facebook, SEO, obsahový marketing a jiné). Jsme neustále v kontaktu s klientem, od kterého potřebujeme zpětnou vazbu. Veškeré aktivity měříme, a každý měsíc podáváme klientovi report o tom, co bylo uděláno a s jakým úspěchem.

Díky této strategii dosahujeme velice dobrých výsledků, protože máme čas a prostor vše monitorovat, měřit úspěšnost kampaní a měnit reklamy podle toho, co a jak funguje nejlépe.

Po šesti měsících uděláme analýzu a statistiky všeho, co jsme udělali a domluvíme se s klientem na další spolupráci.

Naši stálí klienti z Velké Británie, Slovenské republiky a České republiky jsou důkazem toho, že naše strategie je správná.


Chci vědět více »